Ponúkame Vám ideálne zázemie pre Vaše podnikanie

Rainbow Center ponúka dobrú infraštruktúru a zázemie. Centrálna vrátnica, požiarny pult, parkovisko, bezpečnostná služba, denná a nočná strážna služba vrátane parkoviska, celkové oplotenie areálu, každodenná správa, chod a údržba, čistenie komunikácií, odvoz, triedenie a recyklácia odpadu atď.

Kancelárie

Office Reception

Výroba a ľahký priemysel

HAll A HAll B

Exteriér

Viac informácií