Rainbow Center

Ponúkame Vám ideálne zázemie pre Vaše podnikanie

Viac informácií Kontaktujte nás

50.900m2

Plocha pozemku

18.000m2

Výroba a ľahký priemysel

2.000m2

Kancelárske priestory

1.000m2

Showroomy

Video prezentácia

Ponúkame Vám ideálne zázemie pre Vaše podnikanie

Rainbow Center ponúka dobrú infraštruktúru a zázemie. Centrálna vrátnica, požiarny pult, parkovisko, bezpečnostná služba, denná a nočná strážna služba vrátane parkoviska, celkové oplotenie areálu, každodenná správa, chod a údržba, čistenie komunikácií, odvoz, triedenie a recyklácia odpadu atď.

Výroba a ľahký priemysel

Ponúkame Vám prenájom priestorov pre výrobu a ľahký priemysel od 1.000 m2 až po 18.000 m2.

Viac informácií

Kancelárie

Samostatná 3 podlažná administratívna budova s možnosť prenájmu od 450m2 po 1000m2

Viac informácií

Showroomy

Najlepší priestor pre predaj a prezentáciu vašich produktov a služieb.

Viac informácií

Rainbow Logistics

Spoločnosť Rainbow Logistics s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici bola založená v roku 2008. Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie zasielateľských, dopravných a logistických služieb v medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave.

Web stránka